Wie is de baas?

Wij mensen denken graag dat rationeel denken ons leven bepaalt. We zijn tenslotte DE baas over onze gedachte, toch? Misschien is dat niet zo sterk het geval als we zouden willen. Onze hersenen kunnen maar een beperkte hoeveelheid informatie in één keer aan. Het meeste van wat we elke dag doen gebeurt bijna automatisch of onbewust. Om ons een weg te banen door de complexiteit van het leven, vertrouwen we op een aantal mentale shortcuts. Die helpen ons om snel beslissingen te kunnen maken.

Het probleem is alleen dat deze shortcuts kunnen leiden tot verkeerde inschattingen. Veel van de mentale shortcuts die we hebben ontwikkeld in relatie tot andere mensen, zijn gebaseerd op persoonlijke eigenschappen. Bij deze persoonlijke eigenschappen horen stereotypes. Die stereotypen leiden tot impliciete voorkeuren voor bepaalde mensen, en daarmee tot onbewuste vooroordelen.

***Deze onbewuste vooroordelen kunnen impact hebben op jouw loopbaan ***

In hoeverre ben jij bewust van je gedachte? Hoe ga jij om met vooroordelen?

Leave a Comment

Recent Posts