Aanpak

Individuele coaching en begeleiding van jongeren verloopt in de volgende stappen bij KARAkter:

1

Stap 1

Het contact met een jongere komt vrijwillig tot stand (dit betekent dat de jongere zelf contact opnemen, of via de jongerenwerker of via het netwerk van (één van) beiden), of verplicht via een doorverwijzing.

2

Stap 2

De coach verzamelt de persoonlijke gegevens van de jongere. Deze informatie legt de coach vast in een dossier.

3

Stap 3

De (SMART) doelen worden zo concreet mogelijk beschreven. De coach en jongere spreken af waarop resultaat geboekt wordt en op welke termijn.

4

Stap 4

In het plan van aanpak worden met de jongere stappen besproken en afspraken gemaakt.

5

Stap 5

De coach beschrijft de inspanningen en resultaten en bespreekt of de jongere behoefte heeft aan een vervolgcontact.

Waar richt ik mij voornamelijk op?

  • De eigenwaarde van jongeren versterken en inzicht geven in (consequenties van) hun gedrag.
  • Jongeren helpen om zelf weer vertrouwen in de toekomst en hun ontwikkeling te krijgen door hen te helpen oplossingen te vinden voor praktische hulpvragen. 
  • Jongeren sociale en praktische vaardigheden aanreiken.
  • Jongeren hun eigen talenten en kwaliteiten leren ontdekken.
  • Jongeren eigen keuzes leren maken.
  • Jongeren leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag.
  • Jongeren stimuleren en ondersteunen om een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij te leveren.